Førstehjælpskursus

For at tage et kørekort skal du gennemføre et førstehælps kursus. Vi samarbejder med FOF, som tilbyder et fremragende kursus med studie rabat.

Tag dit førstehjælpskursus til kørekort og bliv rustet til at levere livreddende førstehjælp samt håndtere uheld i trafikken. Gennem kurset bliver du fortrolig med teknikker og praktiske øvelser, der giver dig en grundig og praktiskorienteret vejledning til at redde liv.

På dette førstehjælpskursus lærer du at udføre kunstigt åndedræt og hjertemassage i relation til trafikrelaterede situationer, så du er i stand til at yde livreddende førstehjælp på vejene.

Kurset inkluderer:

  • Førstehjælp baseret på ABC-princippet, de 3 hovedpunkter i førstehjælpen og hjerte-lunge-redning
  • Håndtering af trafikulykker og ulykker med høj hastighed samt sikring af ulykkesstedet, herunder nødflytning af bil
  • Psykisk førstehjælp
  • Håndtering af ulykker med flere tilskadekomne
  • Opmærksomhed på omgivelserne samt håndtering af vind- og vejrforhold
  • Førstehjælp ved kredsløbssvigt i forbindelse med ydre og indre blødninger, nakke-, ryg- og hovedskader samt knoglebrud
  • Håndtering af både vågne og bevidstløse personer, herunder korrekt stabilt sideleje

Kurset indebærer praktiske øvelser på gulvet for at sikre en hands-on tilgang til læring.

Kontakt os i dag

Hos 5 Gear har vi det som vores mål at være det bedste sted i Aarhus at tage kørekort. Vi forsøger ihærdigt at nå derhen ved at tilbyde alle vores elever teoriundervisning og køretimer af høj kvalitet og med koncentreret fokus på læring og forståelse. At du bliver en dygtig bilist, der kender færdselsloven og kører efter den, er den bedste reklame, vi kan få.